ANNULERING GARANTIE

3 € / NACHT           guarantee-150x142

 

 

SENIA SPECIALE ANNULERINGSGARANTIE VOORWAARDEN

Covid-19 (2021)

Tijdens het seizoen 2021 breidt de SÈNIA-annuleringsgarantie de voorwaarden uit om bepaalde gevallen met betrekking tot Covid-19 te dekken. De klant kan 100% van het betaalde bedrag terugbetaald krijgen (na aftrek van de reserveringskosten en de waarde van de annuleringsarantie) mits opzegging tot 48 uur voor de aankomstdatum, in geval van ten minste één van deze 5 situaties:

 1. Covid-19-gerelateerde reisbeperkingen waardoor de klant de camping niet kan bereiken.
 2. Dat het woonland van de cliënt grenzen sluit en / of zijn woonplaats reisbeperkingen heeft.
 3. Dat Spanje grenzen sluit en dat de klant daardoor het land niet binnenkomt.
 4. Dat de klant niet van het verblijf kan genieten omdat de camping gesloten is.
 5. Dat de houder van de boeking of iemand uit zijn gezin die op hetzelfde adres woont, als positief voor het virus wordt gediagnosticeerd of in quarantaine moet blijven (in elk van de gevallen zal de relevante medische rechtvaardiging nodig zijn).

 

Senia Group biedt u een annuleringsverzekering aan dat, onder bepaalde omstandigheden, de terugbetaling van een deel van uw verblijf dekt.

DEKKING EN VOORDELEN

 • Het afsluiten van een annulerings garantie word sterk aangeraden. Het bedrag is  3€ per nacht, het bedrag word automatisch bij het betalen van het totale bedrag gevoegd op het moment dat de boeking wordt bevestigd.
 • De annuleringsverzekering houd in dat de vergoeding van de kosten van uw verblijf (na aftrek van de administratiekosten en de kosten van de annuleringsverzekering) indien de geboekte vakantie niet kan doorgaan door persoonlijke en onvoorziene omstandigheden.
 • Group Sènia geeft de vakanties om niet terug als u de annuleringsverzekering niet heeft afgesloten, of als de reden voor de annulering niet gespecificeerd staat als een reden voor vergoeding.

U kunt een deel, of het totale bedrag, terugkrijgen als een van de onderstaande redenen ontstaat voor uw aankomst:

 • Ernstige ziekte of ongeval of overlijden van de eigenaar of echtgenoot of wettelijke partner, van hun ascendenten of directe afstammelingen, schoondochters.
 • Dood van een broer of zus.
 • Aanzienlijke materiële schade aan uw eigendommen, waar uw aanwezigheid voor is vereist.
 • Werkloosheid van de verzekerde als gevolg van ontslag, met uitzondering van contracten korter dan één jaar.
 • Het ongeluk, of diefstal, van het privé vervoermiddel, als dit zou gebeuren tijdens uw reis (direct) onderweg naar de camping.
 • Het verkrijgen van een contract, na de datum van reservering, voor onbepaalde tijd bij een persoon die geregistreerd staat als werkgever voor langer dan één jaar.

WAT KRIJGT U VERGOED:

  • 100%. Als één van de bovenstaande gebeurtenissen voorkomt tussen de reserveringsdatum en 30 dagen voor uw aankomst, en U alleen de aanbetaling heeft gemaakt krijgt U het volledige bedrag terug (min de administratie kosten en de kosten van de annulerings).
  • 90%. Als één van de bovenstaande gebeurtenissen voorkomt tussen de reserveringsdatum en binnen 30 dagen voor aankomst plaats vind, en U heeft het volledige bedrag al betaald (min de administratiekosten en de kosten van de annuleringsverzekering).
  • In geval van annulering meer dan 30 dagen voor aankomst, en de reden niet overeenkomt met één van de bovenstaande gebeurtenissen word het bedrag niet vergoed, maar kunt U op een andere datum bij ons verblijven in hetzelfde seizoen (als er beschikbaarheid is).
  • In geval van annulering minder dan 30 dagen voor aankomst, en de reden niet overeenkomst met één van de bovenstaande gebeurtenissen, word het bedrag niet vergoed.
  • Er wordt geen korting toegepast bij late aankomst of vroegtijdig vertrek als de reden niet overeenkomt met één van de bovenstaande gebeurtenissen.

  Als één van de bovenstaande gebeurtenissen tijdens uw verblijf plaatsvindt en u moet de camping voor de eind datum van vertrek verlaten, wordt er 80% van de ongebruikte dagen tot de vertrekken datum terugbetaald.

UITZONDERINGEN:

 • Schade door oorlog in het buitenland, burgeroorlog, staking, nucleaire/radioactieve effecten of terrorisme.
 • Schade veroorzaakt direct door de hoofdboeker of medereizigers ingeschreven in de boeking.
 • Zelfmoord of poging tot zelfmoord van de houder of leden die in de boeking zijn ingeschreven.
 • Ongelukken, ziekte of overlijden.
 • Elke gebeurtenis die plaats heeft gevonden voor de aanschaf van een annuleringsverzekering.
 • Problemen die veroorzaakt word door een chronische ziekte.
 • Oorzaken die invloed hebben op personen ouder dan 80 jaar, tenzij overlijden minder dan 5 dagen voro aankomst plaats vond.
 • Depressie die lijdt tot ziekenhuisbezoek dat korter dan 3 dagen duurt.
 • Meteorologische oorzaken.

 

WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN EEN ONGELUK?

Wanneer een ongeluk binnen 24 uur voor aankomst gebeurt, dient U de afdeling boekingen via een e-mail op de hoogte te stellen.

   • Een e-mail moet worden verstuurd met het verzoek uw boeking te annuleren.
   • In geval moet U de afdeling boekingen de volgende documentatie sturen;
   1. Een medisch bewijs waarin de aard, oorsprong en de ernst van het ongeluk of ziekte staat beschreven.
   2. Elk ander bewijs van het incident.

Als u al een eigen annuleringsverzekering of gewoon niet wilt dat de annuleringsverzekering SENIA reserveren, dan kunt u dit aangeven per e-mail naar calagogo@calagogo.es in maximaal 48 uur na het maken van uw reservering.