Vols treballar amb nosaltres?

El fet d’enviar el teu CV implica l’acceptació del justificant de recepció:
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DEL TEU CURRÍCULUM

Al enviar el teu currículum, i en compliment del Reglament Europeu UE 679/2016 i la Llei
Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, volem informar-te que:
1.- Totes les dades contingudes en el mateix i que voluntàriament ens facilites, passen a formar part d’un tractament de dades personals el seu titular és GRUP SÈNIA.
2.- Que la finalitat d’aquest tractament és la disposar de dades de possibles de sol·licitants d’ocupació dels quals seran tractades respectant al màxim la teva intimitat.
3.- Que les teves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés, excepte en els supòsits marcats en l’esmentada legislació o per l’aplicació d’altres lleis que així ho regulen.
4.- Que l’haver-nos enviat tú mateix aquest currículum, entenem que autoritzes a la inclusió de les teves dades en aquest tractament i al fet que siguin tractades per a la finalitat descrita.
5.- Que el termini de conservació de les seves dades serà indefinit.
Així mateix, t’informem que pot dirigir-se a GRUP SÈNIA o bé per e-mail a info@senia.es per d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i si no és objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: “Drets Llei Protecció de Dades”, i adjuntant fotocòpia del teu DNI, tal com indica la llei.
En la mesura que GRUP SÈNIA necessiti incorporar a la seva plantilla més personal i que considerem que el seu perfil pot encaixar, ens posarem en contacte amb tu.

AQUI trobarás les ofertes del càmping Sènia Cala Gogo i de la resta del grup Sènia.