Medi Ambient

    El medi ambient és un llegat dels nostres avantpassats i cal preservar-lo com un llegat preciós per a les futures generacions. Cala Gogo está duent a terme una política d´actuacions destinades a protegir-lo, i té concedit el distintiu de GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL atorgat per la GENERALITAT DE CATALUNYA des del 2003

Les mesures implantades racional i progressivament són:

* Rec gota a gota automatitzat
* Instal.lació d’urinaris sense consum d’aigua (WC1, WC2, WC3, Bar)
* Recollida selectiva d´olis i greixos de les cuines
* Capçals de reducció d´aigua a les dutxes
* Enllumenats de baix consum i LED
* Reducció del cabal d´aigua dels WC
* Instal.lació de calderes amb termoacumuladors energčticament més eficients
* Instal.lació d’aigua calenta per energia solar al WC2 (2017)
* Piscina climatitzada amb energia solar (des de 2003 amb ampliació de nombre de plaques  per millorar la eficiència al 2014)
* Implantació d´una recollida selectiva d´escombraries

Cal una col.laboració cívica i de bones prŕctiques. En el panell del cŕmping podeu veure on están situats els diferents punts de recollida selectiva.
    • Volem recordar que:

* L´aigua és un bé escŕs. Utilitzeu-la adequadament
* Dipositeu les vostres deixalles adequadament a cada contenidor
* No barrejeu els residus orgŕnics amb altes residus de cap mena.

Si teniu algún objecte que no es pot deixar en cap dels contenidors assenyalats, podeu adreçar-vos a la Deixalleria Municipal de Calonge.

Contenidor GROC: Plŕstic, “tetra-brik” i llaunes
Contenidor BLAU: Paper i catró
Contenidor VERD: Residus Orgŕnics
Contenidor SIMPÀTIC (Platja, Supermercat, Area 300): Només llaunes.
Contenidor NEGRE: Cendres
Iglú Color VERD: Vidre (utilització permesa nomčs de 11 a 23:30h.)A Recepció hi podreu trobar contenidor de piles/bateries i de toners.