Condicions Generals de Venda

*1: Condicions de contractació per parcel·les standard de càmping
*2: Condicions de contractació per Mobil Homes, Tendes Glàmping i Bungalous
*3: Condicions de contractació parcel·la concreta MySpace camping
*4: Condicions de contractació allotjament concret MyHouse i MyHouseBeach
*5: Garantia d’anul·lació
1: Condicions de contractació per parcel·les de càmping
Bestreta: serà del 50% (màx. 300 Euros) en reserves de càmping. Aquesta quantitat es deduirà de la factura de
la seva estada. Si abans de les 12.00h. del dia següent a l’anunciat com arribada, el client no efectua la seva
entrada ni avisa d’una arribada amb retard, perd tots els seus drets de reserva, així com l’import de la bestreta
Parcel·les: No es reserva cap parcel·la en concret (excepte MySpace Càmping). A l’arribada, s’indicarà quin/a li
ha estat assignat/da. Alguns serveis (Mini Club, Aquadiver, animació, etc.) no són disponibles tota la temporada.
Cala Gogo podrà anul·lar una reserva si es comprova que les dades detallades a la sol·licitud de reserva no
coincideixen amb les dades reals. Màxim 6 persones (adults o menors acompanyats per pares/tutors) per
parcel·la.
Els preus inclouen IVA. Taxa turística no inclosa.
El càmping es reserva el dret de refusar una reserva dins dels tres dies hàbils següents a la tramitació. En aquest
cas s’informaria al client, per escrit, dins d’aquests tres dies.
IMPORTANT: Cal arribar amb el DNI o passaport vàlid el dia d’ entrada. Sense aquesta documentació no es
podrà accedir al càmping.
Amb la finalitat d’augmentar la seguretat, i per accedir als serveis gratuïts del càmping, és obligatori l’ús de
braçalets identificadors dins del càmping en tot moment.
2: Condicions de contractació per Mobil Homes, Tendes Glàmping i Bungalous
Bestreta: 50% del total de la estada. El 50% restant a pagar en efectiu o targeta de crèdit a la arribada a la
recepció (excepte per algunes ofertes especials). El període contractat no podrà ser modificat i haurà de pagar-se
íntegrament. El càmping es reserva el dret de canviar d’ allotjament i oferir-ne un de similar en cas de força
major. El nombre màxim de persones per Bungalou, Tenda o Mobil Home no podrà sobrepassar la capacitat
màxima publicada per cada tipus. Si abans de les 12.00h. del dia següent a l’anunciat com arribada, el client no
efectua la seva entrada ni avisa d’una arribada amb retard, perd tots els seus drets de reserva, així com l’import
de la bestreta i el càmping tindrà dret a llogar l’allotjament a un tercer. No es reserva cap Mobil Home o Bungalow
en concret. Alguns serveis (Mini Club, Aquadiver, animació, etc.) no són disponibles tota la temporada. Cala
Gogo podrà anul·lar una reserva si es comprova que les dades detallades a la sol·licitud de reserva no
coincideixen amb les dades reals. Només adults o nens acompanyats dels pares/tutors.
Els preus inclouen IVA. Taxa turística no inclosa.
Dipòsit: Caldrà deixar un dipòsit de 100 Euros de garantia que serà retornat al client el dia de sortida sempre
que l’estat de neteja i conservació del Mobil Home, Tenda o Bungalow sigui correcte. En cas contrari es facturarà
el que correspongui.
El càmping es reserva el dret de refusar una reserva dins dels tres dies hàbils següents a la tramitació. En aquest cas
s’informaria al client, per escrit, dins d’aquests dos dies. Hora d’entrada: entre les 16h i les 22h. Hora de sortida:
abans de les 11h. IMPORTANT: Cal arribar amb el DNI o passaport vàlid el dia d’ entrada. Sense aquesta
documentació no es podrà accedir al càmping.
Amb la finalitat d’augmentar la seguretat, i per accedir als serveis gratuïts del càmping, és obligatori l’ús de
braçalets identificadors dins del càmping en tot moment.
Gossos prohibits als allotjaments tota la temporada.. Tots els Mobil Homes, Tendes i Bungalous inclouen els
consums d’ aigua, llum i gas. L’ aparcament d’ un vehicle és inclòs.
3: Condicions de contractació parcel·la concreta MySpace Camping
1 És personal i intransferible i es considera ferma un cop rebut el primer pagament. No està permès el canvi de
dates ni d’acompanyants, excepte per expressa i prèvia autorització de Cala Gogo.
2 La parcel·la estarà a disposició del client a les 13:00h del dia previst d’entrada i podrà ocupar-la fins a les 12:00
del dia previst de sortida. Si el client arriba després de la data reservada o allibera la parcel·la abans del dia de
sortida pactat, el total de la estada prevista no serà modificat.
3 L’estada mínima serà de 10 nits en temporada alta i de 2 nits en temporada baixa. Quan faci la reserva, indiqui
el nombre de persones i també seleccioni MySpace. A comentaris digui’ns quina parcel·la desitja i esperi la
resposta del càmping.
4 Per confirmar la reserva, i després de rebre les instruccions pertinents, caldrà que faci un pagament de 300
Euros per transferència bancària o targeta de crèdit. El pagament de la resta, s’haurà de fer per transferència
bancària, màxim 15 dies abans de l’arribada. Si no fa aquest segon pagament, el contracte queda
automàticament anul·lat i el client perdrà el dret a ocupar la parcel·la sol·licitada.
5 Anul·lacions: Veure Garantia d’anul·lació: AQUI
6 El client que no arribi abans de les 12:00 del dia següent a la seva arribada reservada perdrà el dret a ocupar la
parcel·la triada. El contracte només restarà vigent si el client avisa del retard a recepció. Cala Gogo podrà llogarla
a tercers, a menys que el client hagi avisat a recepció del retard. en aquest cas el contracte es mantindrà
vigent.
7 El cost administratiu per una parcel·la MySpace Càmping es entre 1 Euro i 5 Euros / dia. Cala Gogo garanteix
que el client podrà ocupar la parcel·la assignada durant la estada prevista al contracte excepte per un motiu de
força major insolventable. En aquest cas es retornarà la totalitat de la quantitat pagada com a cost administratiu
en concepte de MySpace Càmping. Cala Gogo garanteix al client l’ocupació de la parcel·la assignada durant
l’estada prevista al contracte, excepte per motius de força major. En aquests casos, es retorna la totalitat de la
quantitat pagada en concepte de MySpace Càmping.
4: Condicions de contractació allotjament concret MyHouse i MyHouseBeach
1. És personal i intransferible i es considera ferm un cop rebut el primer pagament. No està permès el
canvi de dates ni d’acompanyants, excepte per expressa i prèvia autorització de Cala Gogo.
2. L’allotjament estarà a disposició del client a les 16:00h del dia previst d’entrada i podrà ocupar-la fins a
les 11:00 del dia previst de sortida. Si el client arriba després de la data reservada o allibera la parcel·la abans
del dia de sortida pactat, el total de la estada prevista no serà modificat.
3 L’estada mínima serà de 10 nits a temporada alta i de 2 nits a temporada baixa. Quan faci la reserva, indiqui el
nombre de persones i també seleccioni MyHouse (o MyHouseBeach per els allotjament de la platja). A
comentaris digui’ns quin allotjament desitja i esperi la resposta del càmping.
4. Per confirmar la reserva, i després de rebre les instruccions pertinents, caldrà que faci un pagament del
50% per transferència bancària o mitjançant targeta de crèdit. El pagament de la resta del import s’haurà de fer
per transferència bancària com a màxim 15 dies abans de la arribada. El client que no arribi abans de les 12:00
del dia següent de la data de la reserva, perdrà el dret a ocupar l’allotjament triat. El contracte només restarà
vigent si el client avisa del retard a recepció.
5. Anul·lacions: Veure Garantia d’anul·lació: Més informació AQUI
6. El client que no entri abans de les 12:00 del dia següent a la seva arribada reservada perdrà el seu dret
a ocupar l’allotjament i Cala Gogo podrà llogar-la a tercers, a menys que el client hagi avisat a recepció del
retard. En aquest cas el contracte es mantindrà vigent.
7. El cost administratiu per un allotjament MyHouseBeach és entre 3 I 6 Euros / dia.
Cala Gogo garanteix al client l’ocupació del allotjament assignat durant l’estada prevista al contracte, excepte per
motius de força major. En aquests casos, es retorna la totalitat de la quantitat pagada en concepte de MyHouse o
MyHouseBeach.
5. Garantia d’anul·lació
El Grup Sènia us proposa contractar una garantia de cancel·lació que cobreix, sota determinades circumstàncies, el
reemborsament de tota o de part de la seva estada.
— La subscripció del paquet de garantia de cancel·lació és totalment recomanada. L’import és de 3
Euros/nit. Aquesta quantitat s’abonarà íntegrament en el moment d’efectuar la reserva.
— El Grup Sènia no efectuarà cap reemborsament, per cap motiu que no estigui cobert per aquesta
garantia.
— Totes les estades començades s’abonaran en la seva totalitat.
Més informació de la garantia d’anul·lació AQUI